Преминете към основното съдържаниеВръзка с нас

За запитвания за продукти, техническа поддръжка и други въпроси тук са изброени всички начини, чрез които можете да се свържете с Kaspersky.
За домашни потребители
Техническа поддръжка за продукти, които предпазват Вашия дом и семейството Ви.
За бизнес запитвания
Техническа поддръжка за продукти, които предпазват Вашия бизнес.

Централа

Свържете се с нас за помощ и поддръжка относно които и да било от нашите продукти, решения или услуги за сигурност на интернет.

Местен офис

2 Kingdom Street
London
W2 6BD
United Kingdom
+44 (0)20 3549 3499
info@kaspersky.com
www.kaspersky.co.uk

Още контакти